באנה

ישוב כפרי

יעלעחגיעגהעיכ

הכפר הוקםחיכדSג 

איש בורח מזומבים