טפסים

  
  
הסכמת השכנים לבניה קרובה לגבולות.pdfהסכמת השכנים לבניה קרובה לגבולות
הסכמת שכנים על שינוי גבולות.pdfהסכמת שכנים על שינוי גבולות
הצהרה על ביטול תיק.pdfהצהרה על ביטול תיק
התחייבות להריסה.pdfהתחייבות להריסה
זכות מעבר.pdfזכות מעבר
חישובים סטטים.pdfחישובים סטטים
תנאים רגילים של קיר תומך.pdfתנאים רגילים של קיר תומך
ויתור על שטח לדרך.pdfויתור על שטח לדרך
טופס 9 - תצהיר של מתכנן השלד1.pdfטופס 9 - תצהיר של מתכנן השלד1
לקחת עותקים.pdfלקחת עותקים
טופס תיוג 109 - 1.pdfטופס תיוג 109 - 1
קבלן רשום.pdfקבלן רשום
תנאי לביצוע סלילת הכבישים המוצעים בתוכניות כולל מדרכות.pdfתנאי לביצוע סלילת הכבישים המוצעים בתוכניות כולל מדרכות
תנאים לדיר צאן.pdfתנאים לדיר צאן
תנאים רגילים לקו מים.pdfתנאים רגילים לקו מים
תנאים למבנה חקלאי.pdfתנאים למבנה חקלאי
תנאים רגילים למגורים.pdfתנאים רגילים למגורים
תנאים רגילים למבנה תעשיה.pdfתנאים רגילים למבנה תעשיה
תנאים רגילים לפוטו וולטאית.pdfתנאים רגילים לפוטו וולטאית
תנאים למבנה ציבור.pdfתנאים למבנה ציבור
ב-1 הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן, בקרת תכן.docxב-1 הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן, בקרת תכן
  
  
ג-1 הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות.docxג-1 הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות
ג-2 הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות.docxג-2 הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות
ג-3 הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין, תחילת עבודות.docxג-3 הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין, תחילת עבודות
ג-4 הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תחילת עבודות.docxג-4 הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תחילת עבודות
ג-6 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות.docxג-6 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות
ג-7 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות.docxג-7 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות
ג-8 הצהרת אחראי לביצוע שלד, תחילת עבודות.docxג-8 הצהרת אחראי לביצוע שלד, תחילת עבודות
ג-9 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תחילת עבודות.docxג-9 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תחילת עבודות
ג-10 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין, תחילת עבודות.docxג-10 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין, תחילת עבודות
ג-11 הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה, תחילת עבודות.docxג-11 הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה, תחילת עבודות
ג-12 אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין, תחילת עבודות.docxג-12 אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין, תחילת עבודות
ג-13 אחראי לביקורת על הביצוע, בקשה לאישור תחילת עבודות.docxג-13 אחראי לביקורת על הביצוע, בקשה לאישור תחילת עבודות
  
  
ד-1 דיווח אחראי לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה, מהלך ביצוע.docxד-1 דיווח אחראי לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה, מהלך ביצוע
ד-2 דיווח אחראי משנה לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה, מהלך ביצוע.docxד-2 דיווח אחראי משנה לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה, מהלך ביצוע
ד-3 בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים, מהלך ביצוע.docxד-3 בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים, מהלך ביצוע
ד-4 הצהרת עורך הבקשה, תעודת גמר.docxד-4 הצהרת עורך הבקשה, תעודת גמר
ד-5 הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים, תעודת גמר.docxד-5 הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים, תעודת גמר
ד-6 הצהרת עורך משנה, תעודת גמר.docxד-6 הצהרת עורך משנה, תעודת גמר
ד-7 הצהרת מורשה נגישות, תעודת גמר.docxד-7 הצהרת מורשה נגישות, תעודת גמר
ד-8 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תעודת גמר.docxד-8 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תעודת גמר
ד-9 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תעודת גמר.docxד-9 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תעודת גמר
ד-10 אחראי לביקורת על הביצוע, בקשה לקבלת תעודת גמר.docxד-10 אחראי לביקורת על הביצוע, בקשה לקבלת תעודת גמר