טפסים

  
  
הסכמת השכנים לבניה קרובה לגבולות.pdf
  
הסכמת שכנים על שינוי גבולות.pdf
  
הצהרה על ביטול תיק.pdf
  
התחייבות להריסה.pdf
  
זכות מעבר.pdf
  
חישובים סטטים.pdf
  
תנאים רגילים של קיר תומך.pdf
  
ויתור על שטח לדרך.pdf
  
טופס 9 - תצהיר של מתכנן השלד1.pdf
  
לקחת עותקים.pdf
  
טופס תיוג 109 - 1.pdf
  
קבלן רשום.pdf
  
תנאי לביצוע סלילת הכבישים המוצעים בתוכניות כולל מדרכות.pdf
  
תנאים לדיר צאן.pdf
  
תנאים רגילים לקו מים.pdf
  
תנאים למבנה חקלאי.pdf
  
תנאים רגילים למגורים.pdf
  
תנאים רגילים למבנה תעשיה.pdf
  
תנאים רגילים לפוטו וולטאית.pdf
  
תנאים למבנה ציבור.pdf