מידע הנדסי

מידע תכנוני ורישוי ופיקוח על הבניה

 
כללי
 
כאן תוכלו לקבל מידע על ישיבות הועדה לתכנון ובניה בישובי מעלה חרמון , וכן מידע על תיקי בניה קיימים ממוחשבים.
כמו כן, תוכלו לקבל מידע על תוכניות בניין עיר מפורטות הקשורות במרחב התכנון של מעלה חרמון .