מבנה ארגוני

עובדי הוועדה

 • יוסף משלב - מ"מ יו"ר הוועדה
 • עמראן בדר - מהנדס הוועדה
 • רחלי אהרון - מנהלת הוועדה וראש תחום גביה, משפטים ואכיפה
 • אלחאן אבו ג'בל - בודקת תוכניות, מידענית והיתרים  -עין קניה ועג'ר
 • כרם אלולי - בודק תוכניות, מידען והיתרים - מג'דל שמס
 • סעיד עמאשה - בודק תוכניות, מידען והיתרים -מסעדה
 • איאד סבאג- מידען, בודק תכניות והיתרים - בוקעאתא
 • עוזרת מנהלית - ירדנה סעדון
 •  מזכירה כללית - גאליה ספדי
 • ראש תחום פיקוח ואכיפה
 • מפקח ישובי- מעוז יונה
 • מפקח ישובי - גדי לגזיאל
 • מפקח יישובי-זאביק קראוס
 • אם בית - מלק סייד אחמד

יועצים וספקי שירות לוועדה

 • עו"ד עמית בן צבי - יועץ משפטי לוועדה
 • רו"ח שגיא סרדל - יועץ כספי לוועדה/הנהלת חשבונות/ביקורת
 • מוטי זייד - שמאי מקרקעין
 • אימן איברהים - אחראי מחשוב

חברי מליאה

 • יוסף משלב - יו"ר הוועדה
 • שי וינר – חבר (ראש מועצת מג`דל שמס)
 • יוסי ברון – חבר (ראש מועצת מסעדה)
 • יהודה כהן – חבר (ראש מועצת בוקעאתא)
 • דן רוטשטיין- חבר (ראש מועצת עין קיניה)