מבנה ארגוני

עובדי הוועדה

 • יוסף משלב - מ"מ יו"ר הוועדה
 • עמראן בדר - מהנדס הוועדה
 • רחלי אהרון - מנהלת תפעול הוועדה, גזברית, ומשפטים
 • אלחאן אבו ג'בל - בודקת תכניות, רישוי ומידען-עין קנייא ועג'ר  
 • כרם אלולי - בודק תוכניות, רישוי ומידען-מג'דל שמס
 • סעיד עמאשה - בודק תוכניות, רישוי ומידען-מסעדה
 • איאד סבאג' - בודק תוכניות, רישוי ומידען-בוקעתא
 • ירדנה סעדון - מזכירת יו"ר הוועדה, ממונה פניות הציבור
 • מלאק סייד אחמד - מזכירת מהנדס הוועדה
 • מעוז יונה - מ"מ מינהל הפיקוח, מפקח יישובי
 • זאביק קראוס - מפקח יישובי
 • נבראס דעבוס - מפקח יישובי

יועצים וספקי שירות לוועדה

 • עו"ד אייל נון- מ"מ יועץ משפטי של הוועדה
 • רו"ח שגיא סרדל - יועץ כספי לוועדה/הנהלת חשבונות/ביקורת
 • מוטי זייד - שמאי מקרקעין
 • סעד פחראלדין - יועץ מחשבים
 • נג'יב נסראלדין - יועץ ארגוני

חברי ונציגי ועדת המליאה

 חברים:

 • אלוף במיל' יוסף משלב - חבר (מ"מ יו"ר הועדה)
 • דולאן אבו סאלח - חבר ( ראש המועצה המקומית מג'דל שמס)
 • ואאל מוגרבי - חבר (ראש המועצה המקומית עין קנייא)
 • עבאס אבו עואד - חבר (ראש המועצה המקומית בוקעתא)
 • אליהו זיגדון - חבר (ראש המועצה המקומית מסעדה)
 • נזיה עמאשה - חבר (נציג ציבור)
 • נולין אבו סאלח - חברת (נציגת ציבור)
 • חוסין עוינאת - חבר (נציג ציבור)

 נציגים:

 • גואטה מאיר - נציג משרד הבריאות
 • אניה קליינר/חיים ממליה - נציג אגף העתיקות
 • רביע דעבוס - נציג רשות שמורות הטבע
 • אינג' לואיס בלכר - נציג תאגיד מיי התנור
 • אריאל שריר - נציגת רשות מקרקעי ישראל
 • אמיר אנטלר/שחף רונן - נציג משרד החקלאות
 • דוידה הורוביץ אדרי/איריס גזית - נציג מנהל התכנון