הנחיות פטור מהיתר

תושבים יקרים,

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

 •  הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות
 •  הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
 •  פטור מהיתר ו/או תכנית
 • רישוי מקוון ומכוני בקרה

  מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא - אל שער המידע אודות הרפורמה

  פטור מהיתר בניה

  במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
  חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל:
 • חוק התכנון והבניה
 • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
 •  הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
 • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

  לנוחיותכם, מצ"ב הקישורים הבאים: