הנחיות מרחביות

הנחיות המרחביות של הוועדה מעלה חרמון אושרו בישיבת מליאה 20160005 מיום 30/6/2016

לצפייה הקובץ הנחיות מרחביות של הוועדה - לחץ כאן