מידע כללי

 

דבר יו''ר הועדה

 רקע כללי

מרחב התכנון של הוועדה המרחבית לתו"ב "מעלה חרמון" משתרע על שטח של 57,504 דונם

ומשרת 22,500 תושבים.

במרחב זה חמשה כפרים והם: מג'דל – שמס, בוקעאתא, מסעדה, עין – קיניה, ועג'ר.

הוועדה אמונה על ישום חוק התכנון והבניה וכפופה בהתאם לכך למשרד הפנים.

דפוסי עבודה

  1. טיפול בתוכניות מתאר, תוכנית אב לתיירות ותיירות חקלאית. תוכניות מפורטות. הרחבת תוכניות, מענה ליזמויות בתיירות ותעשייה, תשתית וכיו"ב.
  2. הנעת והנפקת היתרי בניה במסגרת תוכניות המתאר ותוכניות מפורטות ברות תוקף, לווי ובדיקת הבקשות למתן היתרי בניה עפ'י הפרמטרים המקצועיים המוכתבים בחוק התכנון והבניה.
  3. אכיפת חוק התכנון והבניה באמצעות הכלים העומדים לרשות הוועדה ובהתאם לחוק (התראה מידית, זימון למסירת גירסה, צווים מנהליים, צווים שיפוטיים, תחילת תהליך בהנעת צווי הריסה מנהליים, הגשת כתבי אישום, גביית קנסות, כפל אגרה, ותחילת תהליך בהנעת כפל שווי.
  4. השלמת הפעלת ותחזוק מסד עבודת הוועדה כח אדם, מנהל, כספים, בקרה. עבודה שנעשית ביושר, בישירות, וללא משוא פנים.

 רקע ספציפי

את אזור כפרי הדרוזים בצפון הגולן מאפיין עולם של מסורת ופסיפס חיים שבו תחום הקרקע, האחיזה בקרקע ובניית הבית לדורות ההמשך חזקים ביותר.

מאז קדמת דנן לא קיים מושג של הסדר מקרקעין, אין הסדר מקרקעין, אין נוסחי טאבו מאושרים ונעדרה עד לפני 3 שנים ההגדרה לגבי אדמה פרטית.

קיים סכסוך מתמשך רב שנים בין התושבים למנהל מקרקעי ישראל לגבי הבעלות והחזקה בקרקע תוך היות עצם החתימה למנהל דבר בעיתי ביותר.

כל אלה על רקע חסרון ופיתוח אזורי, תשתיות רעועות, מיעוט בתוכניות פיתוח, העדר דפוסי עבודה מספקים ויעול מול מרבית משרדי הממשלה לא הוסיפו ולא תרמו יתר על המידה.

יחד עם זאת ודווקא בשל כך יש להחשיב עבודה שנעשתה לאורך השנים ע"י אנשים בוועדה במד קורדינטות ובדרכים שונות שקבעה אמות מידה מסוימות שעל פיהן התנהל האזור.

 

סדר יום "מעלה חרמון"- ציון פעולות מרכזיות והדגשים לשנת העבודה 2009

         א. בתחום הקרקע
הסדר ביניים לבניה
נכון לכתיבת שורות אלה עדין לא יושם רעיון "בר רשות" שכלל עבודה
מערכתית יוצאת דופן שנעשית על ידי הוועדה מול מנכ"ל מנהל מקרקעי ישראל. התוכנית כשתיושם תביא לפריצת דרך משמעותית בהסדרת הבניה באזור.

         ב. מיפוי השטח
השלמת עבודת מיפוי השטח, הפעולה שנעשתה ב- 3 שנים האחרונות תרמה רבות לאופן העבודה, התנהלות, וההתמצאות באזור ובעיקר במענה לאנשים