הודעות

​​ברוכים הבאים 

לאתר ההנדסי של  הוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה חרמון 

באתר ניתן לצפות במידע הנדסי ממאגרי המידע של הועדה וכן במידע בנושאים תכנוניים, פיקוח ורישוי וכן לצפות במפה דינאמית של ישובי הועדה. האתר נועד לשמש ככלי עזר למשתמש,אך החומר המופיע בו אינו מחייב ואינו מחליף עיון במקור.

הועדה אינה אחראית לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או פגם והנוסח המחייב הנו הנוסח המקורי המצוי במשרדי הועדה את המידע לגבי גושים וחלקות רשומים הכולל מידות ושטחים, יש לקבל מהמרכז למיפוי ישראל, בעל זכויות היוצרים. המידע לגבי החלקות הזמניות הכולל מידות ושטחים בוצע על ידי מדידה גראפית והוא לידיעה בלבד.

להודעה לציבור בנוגע לבניה לא חוקית - לחץ כאן​

לצפיה בדוחות פעילות הוועדה  - לחץ כאן

הודעה על הארכת מינוי ממלא מקום יו"ר הוועדה - לחץ כאן

הודעה על מכרז לתפקיד מזכירת יו"ר הוועדה ומהנדס הוועדה - לחץ כאן

הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים  - לחץ כאן

הודעה בדבר העברת תכנית תת"ל 47 - טוריבונות רוח בצפון הגולן להערות הוועדה המחוזית - לצפייה לחץ/י כאן